Предмети

Загальна композиція
Викладання побудовано на послідовному і взаємопов’язаному вивченні тем з живопису, графіки та композиції, що дозволяє навчати дітей елементарним основам малювання. У спілкуванні з мистецтвом в учнів розвивається образне сприйняття світу, загострюється відчуття краси природи, людських відносини. Відбувається духовний, моральний, естетичний розвиток дитини.

Предмети Дитячої художньої школи Херсон - загальна композиція
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - загальна композиція
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - загальна композиція

Декоративно-прикладне мистецтво
Під час занять відбувається формування первинних уявлень про народне мистецтво, як вітчизняне, так і зарубіжне, залучення дітей до вивчення культурно-творчої народної спадщини, виховання патріотизму, розвиток практичних умінь і навичок, розвиток уяви і фантазії, формування вміння читати символи і знаки, застосовувати на практиці основні прийоми декоративної композиції.

Предмети Дитячої художньої школи Херсон - декоративно-прикладне мистецтво
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - декоративно-прикладне мистецтво
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - декоративно-прикладне мистецтво

Ліплення
Первинне орієнтування дітей в навколишньому світі відбувається не тільки зоровим способом, але і за допомогою почуття дотику, через який дитина пізнає структуру предмета. Ліплення є ефективним способом пізнання об’ємно-просторових властивостей дійсності. Тривимірне зображення об’ємних предметів допомагає пізнавати об’єкти в реальній повноті їх форми, що полегшує роботу під час малювання цих же предметів.

Предмети Дитячої художньої школи Херсон - ліплення
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - ліплення
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - ліплення

Бесіди з мистецтва з малюванням та іноземною мовою
Діти знайомляться зі світом образотворчого мистецтва засобами малювання та іноземної мови; навчаються звертати увагу на світ, що їх оточує, бачити прекрасне у звичайних речах, спостерігати за природою, відображати побачене або відчуте на папері, навчаються не тільки малювати, але й оцінювати власні та чужі роботи, розрізняти види та жанри образотворчого мистецтва.

Предмети Дитячої художньої школи Херсон - бесіди з мистецтва з малюванням та іноземною мовою
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - бесіди з мистецтва з малюванням та іноземною мовою
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - бесіди з мистецтва з малюванням та іноземною мовою

Дизайн
Передбачає розвиток творчої уяви та конструктивного мислення. Діти вчаться аналізувати та стилізувати форму, вивчають основні засоби виразності в художньому конструюванні: пропорції, модуль, ритм, метр, контраст і нюанс, фактура, колір. Учні опановують матеріали, необхідні для створення задуманого образу: графічні, матеріали, дерево, полімерні матеріали, метал, дріт, скло, текстильні матеріали тощо.

Предмети Дитячої художньої школи Херсон - дизайн
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - дизайн
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - дизайн

Історія стилів
Стиль – це єдність виразних засобів і прийомів, сукупність ознак, які сприймаються нами як цілісний образ, що характеризують індивідуальну творчу манеру художника, архітектора, скульптора. Стиль яскраво й образно характеризує епоху або художній напрямок. На даному предметі розглядаються стилі різних епох, насамперед ті, які залишили найбільший слід у суспільній свідомості, вплинули на розвиток культури.

Предмети Дитячої художньої школи Херсон - історія стилів
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - історія стилів
Предмети Дитячої художньої школи Херсон - історія стилів